آموزشی - آرشیو

اجرای دوره های کاربردی و تخصصی آموزش مجازی برای معلمان مناطق محروم کشور
سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با همکاری موسسه خیریه جامعه یاوری فرهنگی برگزار کرد؛

اجرای دوره های کاربردی و تخصصی آموزش مجازی برای معلمان مناطق محروم کشور

مرکز آموزشی شماره ۳ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با همکاری موسسه خیریه جامعه یاوری فرهنگی در راستای کمک به تقویت سیستم آموزش مجازی و تدریس آنلاین، دوره های کاربردی و تخصصی آموزش مجازی را برگزار نمود.

ادامه مطلب