ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف

تعداد بازدید:۴۵۳

نقش آفرینی در ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی‌شریف

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به عنوان یک سازمان پیشگام در انجام فعالیتهای پژوهشی کاربردی و خدمات تخصصی در حوزه فناوری‏های نو نقش مکملی در منطقه نوآوری شریف به عهده دارد. این سازمان با دو برند متمایز یعنی پژوهشکده توسعه تکنولوژی و مرکز نوآوری – شتابدهی (منش) به عنوان بازیگر متمایز و مؤثر در این زیست بوم، با توجه به تجربه و سابقه نزدیک به چهل سال پژوهش و نوآوری، در این منطقه ایفای نقش خواهد نمود.
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف که در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد تلاش دارد تا با مدیریت یکپارچه فعالیت‏های زیست‏بوم نوآوری شریف، به توسعه‌ی کسب‏وکارهای فناور در مراحل مختلف رشد کمک نماید. این مجموعه، علاوه بر اقدامات نهادهای زیرمجموعه (مجتمع‌های فناوری، مرکز رشد، شتابدهنده و مرکز کارآفرینی)، با اجرای برنامه‌های مختلف حمایتی و مدیریت ظرفیت‌های دانشگاهی، در حال ایجاد منطقه‌ای ویژه برای حضور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در اطراف پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف است. این منطقه با نام ناحیه‌ی نوآوری شریف، بین خیابان آزادی و سه بزرگراه شیخ فضل الله نوری، یادگار امام و جناح قرار گرفته و حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارد. این پارک دانشگاهی در نظر دارد تا با ایجاد تعامل دوطرفه و سازنده با بدنه‌ علمی دانشگاه و بخش خصوصی توانمند، به بروز استعدادها و شایستگی‌های دانشگاهیان کمک کند و به یک الگوی ملی در زمینه توسعه پایدار و ارزش‌آفرینی در سطح جامعه تبدیل شود.