معرفی و ساختار

تعداد بازدید:۲۲۰۷

معرفی سازمان

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از سال ۱۳۵۹ با هدف استمرار آرمان های انقلاب فرهنگی، گسترش روحیه تحقیق و بهره برداری از یافته های پژوهشی، ارتقای سطح علمی خدمات تخصصی و گسترش طرح های کاربردی – نیمه صنعتی، ارتقاء و توسعه آموزش های علمی، مهارتی، کاربردی  و شغل محور و همچنین توسعه برنامه های فرهنگی، فعالیت خود را آغاز کرده است.

این سازمان با اتکا به تعهد و دانش تخصصی اعضای خود و با بهره مندی از فضاها، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، به توانایی های تخصصی ویژه ای در رشته های فنی و مهندسی دست یافته و طی بیش از حدود چهل سال فعالیت علمی، ضمن همکاری با مراکز تحقیقاتی صنایع مختلف کشور، بیش از ۲۰۰۰ طرح و پروژه تحقیقاتی را در راستای رفع نیازهای صنعتی کشور، با تأکید بر آموزش های تخصصی، با موفقیت اجراء کرده است.

این سازمان تحقیقاتی و توسعه فناوری در سال ۱۳۷۹ اقدام به تأسیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی نمود، که در حال حاضر با داشتن موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند.