آموزشی - آرشیو

کارگاه های آموزشی ساخت و تعمیر عینک
مرکز مهارت های پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می کند:

کارگاه های آموزشی ساخت و تعمیر عینک

مرکز مهارت های پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با راه اندازی و تجهیز کارگاه های تخصصی ساخت عینک (دور تراشی عدسی) و تعمیرات فریم عینک، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ساخت و تعمیر عینک نموده است.

ادامه مطلب
آزمون تایید صلاحیت حرفه ای آبکاری
مرکز مهارتهای پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می کند:

آزمون تایید صلاحیت حرفه ای آبکاری

آزمون های تایید صلاحیت حرفه ای آبکاری در ۳ سطح، با مجوز آموزش عالی آزاد، توسط مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود.

ادامه مطلب
مشاوره تخصصی به کسب و کارها در شرایط کرونا
توسط معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

مشاوره تخصصی به کسب و کارها در شرایط کرونا

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در راستای رسالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی خود و به واسطه شبکه گسترده اساتید و خبرگان صنعتی، اقدام به برگزاری سلسه مشاوره های عمومی به صورت رایگان و آنلاین در شبکه های اجتماعی خود نموده است.

ادامه مطلب