پژوهش و فناوری - آرشیو

چاپ مقاله ی عضو گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در مجله بین المللی اپتیک و کوانتوم

چاپ مقاله ی عضو گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در مجله بین المللی اپتیک و کوانتوم

این مقاله با عنوان « بررسی ویژگی فرکتالی و اپتیکی لایه های تانتالوم تهیه شده با روش تفنگ الکترونی » در نشریه بین المللی Optical and Quantum Electronics منتشر شده است.

ادامه مطلب