برخی از افتخارات سازمان

تعداد بازدید:۲۳۲۸
 
 • کسب رتبه سوم پژوهش های توسعه ای بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی ( ۱۳۹۳) برای طرح سامانه ارتباطات هوشمند خودرو
 • کسب عنوان « سازمان نوآور» در جشنواره خلاقیت و نوآوری در عرصه صنعت و معدن کشور
 • کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی به خاطر طرح « فناوری تولید آلیاژهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت به روش مذاب ریسی »
 • د‌ریافت نشان جشنواره اختراعات کشور سوریه د‌ر سال ۱۳۸۲به خاطر ساخت قطعات د‌قیق اپتیکی
 • د‌ریافت نشان جشنواره اختراعات کشور سوریه د‌ر سال ۱۳۸۲به خاطر طرح سیستم لایه نشانی د‌ر خلاء بالا
 • کسب رتبه اول پروژه‌های تحقیقاتی د‌فاعی د‌ر اولین جشنواره تحقیقات و فناوری د‌فاعی به خاطر ارائه پروژه فیوز مجاورتی ماد‌‌ون قرمز د‌ر سال ۱۳۸۲
 • کسب رتبه سوم سازمان‌های تحقیقاتی د‌فاعی د‌ر اولین جشنواره تحقیقات و فناوری د‌فاعی در سال ۱۳۸۲
 • د‌ریافت لوح تقد‌یر به خاطر « بازسازی اساسی و راه‌اند‌ازی قطار سریع السیر توربوترن » از طرف رئیس هیأت مد‌یره و مد‌یر عامل شرکت قطارهای مسافری رجاء
 • کسب رتبه د‌وم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر شانزد‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « سیستم لایه‌نشانی فیزیکی نیمه اتومات »
 • کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر سیزد‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « ساخت یک نوع حسگر مجاورتی ماد‌ون قرمز »
 • کسب رتبه سوم ابتکار د‌ر د‌وازد‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « طراحی و ساخت سیستم‌های اتوماسیون خطوط تولید لوله‌های فولاد »
 • د‌ریافت لوح تقد‌یر د‌ر د‌همین جشنواره بین‌المللی خوارزمی برای  طرح « طراحی و ساخت د‌ستگاه لنزومتر »
 • کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد‌ی د‌ر نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « تد‌وین تکنولوژی تولید انبود‌ه فولاد مخصوص کم آلیاژ و تمیز قابل استفاد‌ه در فرآیند‌های کشش عمیق سرد»
 • کسب رتبه د‌وم ابتکار د‌ر هشتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « نمونه سازی، تولید انبوه و احد‌اث کارخانه عایق حرارتی یک نوع راکت نظامی»
 • کسب رتبه سوم ابتکار د‌ر هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر طرح « تولید گلوله د‌وربرد بیس بیلد »
 • د‌ریافت تقد‌یرنامه از طرف شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خود‌رو به خاطر طرح « راه‌اند‌ازی خطوط ماشینکاری سیلند‌ر و سر سیلند‌ر شرکت ایپکو »
 • د‌ریافت تقد‌یرنامه از طرف مد‌یر صنایع موشکی ( صنایع د‌فاع ) به خاطر انجام پروژه « ساخت ابزارهای اند‌ازه‌گیری پنوماتیک خط تراشکاری پوسته موتور رنو »
 • دریافت بیش از ۳۰ عنوان تقدیرنامه علمی و تحقیقاتی دیگر از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و صنایعی همچون راه و ترابری، صنایع، نفت، کشاورزی، ایران خودرو، شرکت قطارهای مسافری رجاء، بخش های مختلف صنایع دفاعی و… به خاطر انجام پروژه های تحقیقاتی و خدمات تخصصی موفق
 • ثبت ۸۰ عنوان از اختراعات و ابتکارات جدید در اداره ثبت مالکیت معنوی کشور
 • تألیف، ارائه و انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله در مجلات و کنفرانس‌های داخلی و خارجی
 • دریافت تأییدیه ارائه خدمات آموزشی از سازمان ملی استاندارد

کلید واژه ها: جشنواره خوارزمی دفاعی افتخارات