صنایع

تعداد بازدید:۱۸۶

محورهای فعالیت:
مدیریت شبکه تأمین
• قیمت گذاری در زنجیره تامین
• طراحی و بهینه سازی سیستم های لجستیک و انبارداری
• طراحی مدل های انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات

توسعه فناوری
• تهیه و تدوین نقشه راه توسعه سازمان و فناوری
• مدیریت انتقال فناوری

سنجش، پیش بینی و تحلیل (مبتنی بر علوم آمار و شبیه سازی)
• طراحی و اجرای آزمون های آماری و طراحی آزمایش ها
• طراحی و اجرای مدل های اندازه گیری رضایت مشتری (محصول/خدمت)
• طراحی و اجرای مدل های تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان (محصول/خدمت/سیستم)
• طراحی و اجرای مدل های ریاضی و شبیه سازی فرآیندهای تولیدی و خدماتی
• طراحی مدل های پیش بینی در صنعت

سیستم ها و روش ها و مدیریت و تضمین کیفیت
• طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت فرایند کسب و کار
• طراحی، پیاده سازی و اجرای نظام مدیریت پروژه سازمانی
• طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و مستندسازی دانش فنی
• طراحی، استقرار و اجرای سیستم های مدیریت عملکرد
• طراحی، بهینه سازی و اجرای سیستمهای اطلاعاتی سازمانی

سوابق و تجربیات:
• پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکت رجاء
• تدوین نقشه راه توسعه فناوری آب شیرین کن در کشور
• انجام مطالعات امکانسنجی طرح های تولیدی (تولید دستگاه لوله مغزی سیار، تولید کلاف لوله دستگاه لوله مغزی سیار، تولید تجهیزات حفاری جهت دار، تولید نانو ذرات کلوئید نقره و … )
• ارائه خدمات پژوهشی در زمینه مدیریت مخاطرات، تحلیل ذینفعان، مدیریت دانش و طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه پروژه
• مدیریت و راهبری فعالیت های تخصصی و اجرایی، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه ها در سطح ملی و سازمانی (پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی(cvt)، پروژه طراحی و ساخت ۱۵۷ قالب خودرو، پروژه های سازمان صنایع هواپیمایی ایران (صها)، پروژه تولید کلاف لوله مغزی سیار و…)
• طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد با تأکید بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان بانک صادرات ایران
• ارتقاء بهره وری سیستم رسیدگی به شکایات و درخواست های مشتریان بانک مسکن
• طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
• طراحی مدل پیش‌بینی زمان آماده شدن و بهبود گروه‌بندی محموله‌های مربوط به سفارش مشتریان، در شرکت های تأمین‌کننده با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری
• طراحی سیستم برنامه ریزی جمع‌آوری و توزیع سفارشات مشتریان شرکت ایساکو
• طراحی و اجرای مدل اندازه گیری رضایت مشتریان از خدمات (شرکت های امداد‌ خودرو و لیزینگ ایران‌خودرو)
• طراحی و ارائه مدل سنجش و بهبود قابلیت اطمینان سیستم های چند مرحله ای خدمات پس از فروش خودرو
• خدمات بازرسی فنی برای تضمین کیفیت محصولات تولیدی شرکت ساپکو
• مکان یابی احداث کارخانه (کارخانه آلومینیوم و آلومینا در چهار استان جنوب کشور و کارخانه فروکروم در استان های هرمزگان وکرمان)
• مطالعات راهبردی تعیین اولویت های آموزش و تحقیقات در ادوات مخابرات نوری کشور
• مطالعات تعیین اولویت های سرمایه گذاری و راهبردهای توسعه منابع انسانی در صنعت الکترونیک کشور
• تدوین مدل های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی کشور
• طراحی و تدوین متدلوژی توسعه تکنولوژی در سطح ملی
• طراحی نظام ارتباطات مؤثر صنعت و دانشگاه
• اجرای طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهای شهری(۲۸ استان کشور) و طراحی و پیاده سازی نرم افزار مربوطه
• جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی ایستگاه ها و تهیه سیستم اطلاعاتی ایستگاه های مسافری رجاء
• طراحی و پیاده سازی مدل نظرسنجی انتخابات و تدوین نرم افزاری برای اجرای آن
• مستندسازی دانش فنی در شرکت آب و فاضلاب البرز
• طراحی شاخصها و مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان شبکه نوآوری در سازمانهای فرافن، مطالعه موردی: سازمان صنایع هوایی
• شبکه بندی برونداد پس پردازش مدل WRF برای کمیت دمای دو متری روی ایران
 

تلفن: ۸ ـ ۶۶۰۷۵۶۳۴
نمابر: ۶۶۰۱۲۴۲۸
پست الکترونیکی: ierg@jdsharif.ac.ir

کلید واژه ها: صنایع سیستم اطلاعات ایساکو کلاف لوله مغزی سیار