سامانه اتوماسیون ردیابی اموال (سارا)

تعداد بازدید:۱۵۹

 

• ثبت و اعلام مشخصات دارایی به عنوان عنصر اصلی و تخصیص شناسه منحصر به فرد به آن
• ثبت شناسه های رادیویی به منظور تخصیص به دارایی های ثبت شده در سامانه
• ثبت و اعلام مشخصات رده سازمانی بهره بردار دارایی بر اساس ساختار سازمانی تعریف شده
• ثبت و اعلام مکان استقرار دارایی بر اساس نقشه نقاط استقرار تعریف شده
• ثبت تراکنش های مربوط به نقل و انتقال اموال درمحدوده مورد نظر
• عملیات سرجمعداری الکترونیکی برای شناسایی دارایی های تعریف شده و دارای شناسه رادیویی

 
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات
تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴
نمابر: ۶۶۰۲۴۶۲۶
پست الکترونیکی: IT@jdsharif.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه اتوماسیون ردیابی اموال سارا نقل و انتقال