تماس با معاونت ها، ادارات، مراکز و گروه ها

تعداد بازدید:۴۱۰۴

معاونت پژوهشی: 67641510
معاونت آموزشی: 67641610
معاونت فرهنگی: 6- 67641715           
معاونت پشتیبانی: 67641310
اداره پروژه یابی و بهره برداری از طرح ها: 67641510           
اداره روابط عمومی: 1- 67641730           
 پست الکترونیکی: pr@jdsharif.ac.ir
تلفنخانه: 67641000
نمابر: 67641337

 

 

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک:
تلفن: 1- 67641430 
نمابر: 67641445  
مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون:
تلفن: 1- 67641450 
نمابر: 67641337
مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا:
تلفن:1- 67641430 
نمابر: 67641445  
 
مرکز خدمات تخصصی اپتیک:
تلفن:67641482 
نمابر: 66009521 
 
مرکز خدمات تخصصی میکرو الکترونیک:
تلفن:5 -67641483 
نمابر: 66009521 
 
مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی:
تلفن: 3- 67641221
نمابر: 66012428
 
مرکز خدمات تخصصی ساخت:
تلفن: 67641440 و 67641431   
نمابر: 67641445 
 
 مرکزخدمات پدافند غیر عامل:
تلفن: 1- 67641470 
نمابر: 67641472 
 
  مرکز خدمات تخصصی کلینیک صنعت:
تلفن: 67641520 
نمابر: 67641337 

 

گروه پژوهشی اتوماسیون:
تلفن: 2- 67641271
نمابر: 67641337  و  67641445  
 
گروه پژوهشی مکانیک:
تلفن: 67641260 و  67641431   
نمابر: 67641445  
 
گروه پژوهشی فناوری خلأا:
تلفن: 67641435 و 67641431   
نمابر: 67641445  
 
گروه پژوهشی مهندسی صنایع:
تلفن: 67641290  
نمابر: 67641337 
 
گروه پژوهشی متالورژِی:
تلفن: 2- 67641231
نمابر: 66075200

واتساپ: 09900992718

 
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات:
تلفن: 67641531 
نمابر: 67641539  
 
گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی:
تلفن: 67641310 
نمابر: 67641337
 
قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی:
تلفن: 67641000 
نمابر: 67641337