طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی(اورشات)

تعداد بازدید:۵۴

– گرفتن و هدایت مانده به بیرون چاه

– دارای عمل چکش داخلی جهت رهاسازی مانده

– دارای ابعاد مختلف Slip برای گرفتن انواع ابزارها

– قابلیت رهاشدن و قطع اتصال از مانده

 
مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و مکاترونیک
تلفن و نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
پست الکترونیکی: automation@jdsharif.ac.ir

کلید واژه ها: درون چاهی اورشات اتصال مکاترونیک اتوماسیون