قوانین اسناد تجاری (چک و سفته)

تعداد بازدید:۴۴

قوانین اسناد تجاری (چک و سفته)

مدت دوره : ۴:۳۰ ساعت

نام استاد : دکتر هادی محمدی وکیل پایه یک

تاریخ دوره:
۲۷، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ و 

۱ اسفند ۱۳۹۸

ساعت برگزاری:
 ۱۸:۳۰ تا ۲۰

شهریه:
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

مخاطبین دوره: شرکت برای عموم آزاد است.

ثبت نام

حضور شرکت کنندگان: آنلاین

کلید واژه ها: چک و سفته وکیل