اتوماسیون

تعداد بازدید:۴۶

زمینه های فعالیت

  • طراحی و ساخت توربین
  • سیستم های کنترلی حوزه ریلی

سوابق و تجربیات

  • تدوین دانش فنی و راه اندازی سیستم های برق و کنترل قطار توربوترن
  • ارائه طرح سیستم کنترل مدون برای واگن های مسافری
  • طراحی سیستم کنترل لغزش لوکوموتیو

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۴  و   ۶۶۰۷۵۶۱۹

پست الکترونیکی: hivac@jdsharif.ac.ir

کلید واژه ها: توربین ریلی سیستم های کنترلی قطار توربوترن لوکوموتیو